Detector
Underwriting

Dostarcza informacje dotyczące poziomu ryzyka związanego z ubezpieczonym.

PRZEGLĄD OGÓLNY

Dzięki Detector Underwriting ubezpieczyciel może:

Chronić portfel

Dane dotyczące ryzyka można wykorzystać do zabezpieczenia jakości portfela ubezpieczyciela, czyniąc proces zawierania umowy ubezpieczenia mniej oczywistym, na przykład poprzez podwyższenie składki (zmniejszenie lub anulowanie rabatu) lub, jeśli to możliwe, odmowę wystawienia umowy.

Określić ryzyko

W przypadku polis komunikacyjnych ważne jest, aby przed sfinalizowaniem procesu wystawienia poprosić potencjalnego klienta o dodatkowe informacje (np. Zaświadczenie o rezydencji). Podobnie jak w przypadku Detector Claims, moduł Detector Underwriting określa ryzyko podmiotu za pomocą algorytmów opartych na kryteriach heurystycznych, geograficznych i relacyjnych.

Łatwa integracja

Detector Underwriting można łatwo zintegrować z firmowymi systemami ofertowania i wystawiania polis za pomocą prostego interfejsu internetowego opartego na standardach usług sieciowych (Web Services).

Nasz zespół handlowy chętnie się z Tobą skontaktuje

UK / Ireland

Philip Keith
+44 746 849 9801

Poland / Eastern Europe

Krzysztof Trojak
+48 691 111 665

International

Andrea Guerra
+39 335 75 16 282