Detector Medical

Moduł identyfikujący podejrzane zachowanie w roszczeniach dotyczących zwrotu kosztów leczenia.

Nie można zaprzeczyć, że oszustwa, korupcja i marnotrawstwo opieki zdrowotnej stanowią poważne i rosnące zagrożenie dla trwałości i jakości europejskich systemów opieki zdrowotnej.

W ostatnich latach nasiliła się walka z korupcją w służbie zdrowia. Szacunki Europejskiej Sieci ds. Oszustw i Korupcji w Opiece Zdrowotnej wskazują około 56 miliardów euro rocznych strat dla Europy w wyniku korupcji.

DETECTOR MEDICAL

My, w Kube Partners, oferujemy wydajne i efektywne rozwiązanie w celu rozwiązania konkretnej strony problemu, problemu oszustw związanych z ubezpieczeniami zdrowotnymi.

System zawiera szeroki wachlarz reguł i automatycznych wskaźników, które wraz z zaawansowanymi procedurami analitycznymi zapewniają skuteczny mechanizm wykrywania nadużyć, zapewniając jednocześnie efektywną integrację narzędzia z procesami biznesowymi. Automatyczny scoring pozwala na szybką obsługę prawdziwych szkód – których jest większość – umożliwiając zautomatyzowane procesy rozliczeniowe i szybsze płatności – kluczowy czynnik sukcesu w ubezpieczeniach zdrowotnych.

POBIERZ DEMO

Nasz zespół handlowy chętnie się z Tobą skontaktuje

UK / Ireland

Philip Keith
+44 746 849 9801

Poland / Eastern Europe

Krzysztof Trojak
+48 691 111 665

International

Andrea Guerra
+39 335 75 16 282